Yin Yoga

Fotograf Anupam Mahapatra, Unsplash

Vad är Yin Yoga?

Strechyoga, bindvävsyoga eller slow yoga är andra namn för Yin Yoga

Yin Yoga har sina rötter i Taoismen eller Daoismen beroende på stavning, som är en Östasiatisk filosofi som uppstod ungefär 4000 f.kr. ​​1​​ Det finns flera olika former av Taoism och flera olika sätt att utöva det på. Exempel är Tai Chi och Qi Gong som omfattar långsamma, meditativa rörelser kombinerade med andningstekniker. Syftet bakom Tai Chi och Qi Gong är att påverka energin i kroppen. ​2​

I Taoismen letade man efter naturliga rörelsemönster genom att studera olika djurarter och fem stycken valdes specifikt ut och de var:

 • tigern
 • draken
 • tranan
 • leoparden
 • ormen

Namnet Yin Yoga kommer ifrån en bok som hette ”Yin Yoga” släpptes av Paul Grilley 2002. Paul Grilley inspirerades i sin tur av Paulie Zink, som hade använt 10 år på att studera en mix utav kampsport och Taoist Yoga. I den taoistiska yogan inspirerades man av apans rörelser, av långsamma rörelser och att man höll positionerna länge. ​2​

Ny yoga med gamla rötter

Namnet Yin Yoga uppstod kring år 2000 i samband med att Paul Grilley släppte sin bok och att Sarah Powers, en av hans studenter, använde begreppet i hennes yoga klasser och undervisning. ​2​ ​3​ Det är en nyare yoga form med sina rötter i gamla östasiatiska filosofier.

Vad är skillnaden mellan Yin Yoga och andra yoga former?

Om man generaliserar lutar sig Yin Yogan på ett par grundprinciper:

 • Långsamma rörelser – till skillnad mot Yang former av yoga med dynamiska, fysiskt ansträngande rörelser
 • Håller positioner länge (2 till ungefär 15 minuter) – i motsats till Yang former av yoga där man via rörelserna försöker skapa ett flöde och positioner hålls i 5 sekunder till ungefär 1 minut
 • sätter press på fascia (en typ av bindväv som omsluter muskler, organ och skelett) för att försöka stretcha och mjuka upp – i andra former av Yang yoga försöker man öka flexibilitet, styrka, balans och/eller kondition genom olika former av dynamiska och styrkekrävande rörelser
 • stort fokus på inre stillhet och meditativt lugn – i flera andra Yang yoga former finns det inslag av meditation men i Yin Yogan genomsyrar det hela klasserna inte bara i början och i slutet
 1. 1.
  Tao Te Ching. Wikipedia. Published June 23, 2020. Accessed July 9, 2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Tao_Te_Ching
 2. 2.
  Clark B. The Complete Guide to Yin Yoga. 1st ed. White Cloud Press; 2011.
 3. 3.
  Paul Grilley. Wikipedia. Published April 25, 2020. Accessed July 9, 2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Grilley