IT

Industriell IT – Industry 4.0 – Digitalisering

Med mångårig kompetens inom Industriell IT kan Team Thuse AB erbjuda assistans till olika typer av industrier i behov av stöd i sin industrialiserings process. Exempel på assistans kan vara:

 • Behovsanalys, analysera tillverkningsprocessen och se vilka steg som skulle kunna optimeras med en teknisk lösning eller process förändring
 • Förstudie, för att ta fram ett budget underlag inför kommande projekt
 • Projekt- & testledning i Industri projekt (både inom Läkemedelsbranschen, Medicintekniska utrustningar, Diskret/Process industri)
 • Utveckling inom webb-baserade lösningar, till exempel ett MES (Manufacturing Execution System) eller MIS (Manufacturing Information System)

  Affärsutveckling

  Med bred kunskapsbas och ett stort kontaktnät kan Team Thuse erbjuda rådgivningstjänster inom ett flertal områden såsom:

  Marknadsföring

  • Hur skriver man så att man når rätt personer (målgruppsanpassat innehåll)?
  • Hur gör man är målgruppsanpassat innehåll?
  • Hur profilerar man sitt företag eller avdelning, både internt och externt mot kunder?
  • Hur får lyfter man fram styrkan i sitt företag så det syns utåt?

  Lagar & förordningar

  • GDPR – Dataskyddsförordningen
   • När behövs det samtycke för att samla in information?
   • Vilken information kan samlas in, hur får det lagras och hur länge?
  • Marknadsföringslagen
   • Får man lov att skriva så här?
   • När får man lov att göra mejlutskick?
  • Medicin tekniska produkter versus konsumentprodukter
   • När är min produkt en konsumentprodukt och när är den en medicin teknisk produkt?
   • Vad får jag lov att skriva i mitt marknadsföringsmaterial om min produkt?

  Start år 2000

  Team Thuse AB startades under namnet ThuseCom, av Lise-Lotte Thuse, som var del av den stora bubblan inom hemsidesutveckling. Därmed blev första åtagandena att ta fram hemsidor åt företag och organisationer.

  Då IT-bubblan brast, lades energi ned på kompetensbreddning och utökning av verksamhetsområde. Från framtagning av rena informationshemsidor blev det olika former av applikationer som användes inom industri.