Om Team Thuse AB

Vi är ett mindre företag med en mixad verksamhet inom både IT och friskvård.

GDPR

Personuppgifter

I delar av vår verksamhet samlar vi in personuppgifter och för journal för användning i samband med vårt tjänsteutbud.  Det gäller personuppgifter såsom kontaktuppgifter, adress, personnummer (vid behov), sjukdomar, skador, mediciner, etc. som för den aktuella tjänsten är relevanta. Våra kunder lämnar medgivande till insamlingen och förvaringen av personuppgifterna i samband med besöken. Om man som kund vill veta mer kring hur vi hanterar personuppgifter är man välkommen att kontakta oss.

Tredje part och godkännande

Personuppgifter lämnas inte vidare eller säljs till tredje part utan medgivande ifrån kunden som har lämnat uppgifterna. Vi samlar inte in mer information än vad som är nödvändigt för den specifika tjänsten som kunden valt. För att kunna utforma enligt Skatteverket korrekta fakturor är vissa personuppgifter inte frivilliga att lämna.

Marknadsföring

Om man som tidigare eller nuvarande kund inte önskar direktmarknadsföring får man gärna kontakta oss.

Frågor