Om Team Thuse AB

Team Thuse är ett mindre bolag med mixad verksamhet inom både IT och friskvård.

GDPR

Personuppgifter

I delar av verksamheten samlas personuppgifter in för journal för användning i samband med vårt tjänsteutbud.  Det gäller personuppgifter såsom kontaktuppgifter, adress, personnummer (vid behov), sjukdomar, skador, mediciner, etc. som för den aktuella tjänsten är relevanta. Du som kund lämnar medgivande till insamlingen och förvaringen av personuppgifterna i samband med besöken. Om man som kund vill veta mer kring hanteraring personuppgifter är man välkommen att kontakta Team Thuse.

Tredje part och godkännande

Personuppgifter lämnas inte vidare eller säljs till tredje part utan medgivande ifrån kunden som har lämnat uppgifterna. Vi samlar inte in mer information än vad som är nödvändigt för den specifika tjänsten som kunden valt. För att kunna utforma enligt Skatteverket korrekta fakturor är vissa personuppgifter inte frivilliga att lämna.

Marknadsföring

Om man som tidigare eller nuvarande kund inte önskar direktmarknadsföring får man gärna kontakta Team Thuse.

Frågor

Om man som nuvarande eller tidigare kund har frågor eller vill se vilka uppgifter som sparats är man varmt välkommen att kontakta Team Thuse.