Kostrådgivning för välmående

Fotograf Brooke Lark, Unsplash

Kostrådgivning, mer än enbart viktminskning

Kosten påverkar på ett fundamentalt sätt vårt välmående. Kosten kan påverka vår risk för att utveckla allvarliga sjukdomar såsom cancer, benskörhet och hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige forskas det aktivt kring samband mellan kosten och vår hälsa ​1​.

Även åkommor såsom torr hud, torra ögon, torrt hår eller trötthet, nedstämdhet och svårigheter att koncentrera sig kan förbättras eller försämras med kosten. Kosten påverkar vårt dagliga välmående i hög utsträckning. Ett tydligt exempel är det ökade fokus på vitamin D både inom media och inom vården, där Livsmedelsverket kontinuerligt utvärderar hur mycket vitamin D som svenskar i allmänhet har i blodet för att se om livsmedel skall berikas ytterligare för att inte svenska befolkningen ska ha för låga nivåer ​2​. Det har finns studier som försökt se om det finns samband mellan förvärrade Covid-19 symptom och låga vitamin D nivåer i blodet ​3​. Vad vi äter, när vi äter och hur vi äter har fått ett enormt fokus, men svårigheten ligger i att finna vad du behöver äta för ett gott välmående.

Varför kostrådgivning?

För att du får möjlighet att få ett bollplank. Du kan föra en dialog med en individ, som är utbildad inom näringslära, som kan ta fram råd och rekommendationer anpassade för dig och för det du försöker uppnå.

Lise-Lotte Thuse, som är vår kostrådgivare, har arbetat med kostrådgivning sedan 2014. Hon är Diplomerad Kostrådgivare och har genomfört ett flertal olika högskole- och universitetskurser inom näringslära och medicin. Tack vare hennes omfattande matintoleranser och matallergier har hon gedigen erfarenhet av kostens betydelse för hälsan. Matintoleranser och matallergier innebär begränsningar i kosten som i sin tur innebär begränsade möjligheter för intag av essentiella näringsämnen (vitaminer, mineraler och spårämnen), som behöver kompenseras på lämpligt vis för att bibehålla välmåendet.

Kostrådgivningspaket

Kostrådgivning köps antingen styckvis, timme för timme, eller i paket om flera tillfällen. Ett vanligt upplägg är startmöte på en timme följt av ett antal 30 minuters uppföljningsmöten. I paketen ingår en omfattande analys av dig, dina förutsättningar och behov följt av rekommendationer för att hjälpa dig att uppnå de mål du vill nå.

Matintolerans och matallergi

Om du till exempel har celiaki, laktosintolerans eller någon matintolerans eller matallergi anpassas dina rekommendationer utifrån dina förutsättningar. Söker du hjälp och stöd för att gå igenom en uteslutningsdiet för att utvärdera vilka livsmedel som triggar dina symptom kan vi assistera med det, dock rekommenderar vi att man uppsöker vården vid misstankar om matallergi eller matintolerans.

Kostrådgivning räknas som Friskvård

Kostrådgivning räknas som Friskvård enligt Skatteverket, ifall din arbetsgivare erbjuder friskvårdsbidrag har du möjlighet att lämna kvittot ifrån kostrådgivningen för att ansöka om friskvårdsbidrag hos din arbetsgivare.

Hos Team Thuse AB, är Lise-Lotte Thuse vår kostrådgivare. Nedan finns en lista med en del av hennes utbildningar.

Våren 2019, Näringsfysiologi, Högskolan Kristianstad

Syfte
Syftet med kursen är att ge en fördjupad förståelse av de faktorer som styr individers kost- och näringsbehov och att kunna kritiskt granska nya forskningsrön.
Innehåll
I kursen görs en genomgång av mag-tarmkanalens uppbyggnad. En genomgång av cellerna i mag-tarmkanalen och deras funktioner ges. I kursen beskrivs faktorer som påverkar tarmens funktioner. Vidare ges kunskaper om upptag och reglering av makro- och mikroelement i kosten. Aktuella resultat från näringsforskning behandlas i kursen. Kroppens behov och omsättning av vätska behandlas. I kursen ingår även näringsanalys med hjälp av programvaran Dietist Net.

Hämtat ifrån: Högskolan Kristianstad, kursplan för NM112G, 2021-09-01

Våren 2017, Medicinsk baskurs, Anatomi och Fysiologi, Högskolan Dalarna

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • förklara humana cellers grundläggande funktioner och hur celler samverkar i olika typer av vävnader
 • beskriva anatomin hos kroppens organ och organsystem
 • redogöra för funktion hos och interaktion mellan kroppens organ och organsystem under normala fysiologiska förhållanden
 • skildra hur förändringar i fysiologiska förhållanden påverkar celler, vävnader, organ, organsystem och hela organismen
 • självständigt genomföra praktisk fysiologilaboration, samt reflektera över uppkomna resultat.

Innehåll
I kursen studeras grundläggande cellbiologi och vävnadslära, samt utseende och funktion hos olika organ och organsystem, såsom rörelseapparaten, cirkulations- ,respirations- , immun- , matspjälknings- , nerv- , endokrina- , urinvägs- och fortplantnings-systemet. I kursen studeras också organsystemens funktion och relation till varandra i upprätthållandet av kroppens homeostas, som bland annat näringshantering och energiomsättning, vätske- och pH-balans.

Hämtat ifrån: Högskolan Dalarna, kursplan, 2021-09-01

Hösten 2015, Matallergi och intolerans, Högskolan Kristianstad

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om livsmedelsallergi, överkänslighet och celiaki (glutenintolerans), samt vilka konsekvenser dessa tillstånd får för hälsa, livsmedelsval, måltidsplanering och tillagning.

Innehåll
Kursen behandlar livsmedelsallergi, överkänslighet och celiaki samt vilka konsekvenser dessa tillstånd får för hälsa, livsmedelsval, måltidsplanering och tillagning. Kursen behandlar även märkning av livsmedel som innehåller allergener samt hur immunförsvaret interagerar med ämnen i livsmedel. I kursen ingår också ett skriftligt arbete i form av en litteraturstudie och en praktisk del i form av en näringsvärdesberäknad tredagars-meny, som utarbetas enligt gällande näringsrekommendationer och riktlinjer och som anpassas efter vald livsmedelsallergi samt celiaki.

Hämtat ifrån: Högskolan Kristianstad, kursplan för NM122G, 2016-02-12

Hösten 2014, Näringslärans grunder, Högskolan Kristianstad

Syfte
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap i näringslära. Kursen ger kunskap om olika livsmedel ur näringssynpunkt och ger kunskap om funktionen och den hälsomässiga betydelsen av de viktigaste näringsämnena. Vidare används Svenska Näringsrekommendationer och datorbaserade beräkningar för att studera innehållet i måltider.

Innehåll
Kursen belyser olika livsmedel ur näringssynpunkt och ger kunskap om funktionen och den hälsomässiga betydelsen av protein, fett, fettkvalitet, kolesterol, kolhydrater, kostfibrer, glykemiskt index, vätska, vitaminer, mineralämnen, vatten samt bioaktiva komponenter.
Kursen tar även upp energibehov i olika åldrar och grupper. Med utgångspunkt i de teoretiska kunskaperna och Svenska Näringsrekommendationer lär sig den studerande att komponera näringsriktiga måltider med hjälp av datorbaserad näringsberäkning.

Hämtat ifrån: Högskolan Kristianstad, kursplan för MN103G, 2016-02-12

Hösten 2013, Diplomerad Kostrådgivare, Bergklint Education

Delkurs 1

 • Kritisk granskning av litteratur och internetbaserad fakta
 • Näringslära/näringsfysiologi
 • Energiomsättningen
 • Basalmetabolism (BMR), Fysiska aktivitetsnivån (PAL)
 • Hormornernas funktioner
 • GI (glykemiskt index) GL (glykemisk belastning)
 • Vitaminer och mineralämnen, kosttillskott
 • Hälsa och livsstil
 • Olika mätmetoder för en hälsosam vikt
 • Förebyggande av kostrelaterade sjukdomar
 • Modedieter, GI, Iso-dieten och LCHF
 • Idrottsnutrition. Grundläggande kunskaper i kost och träning

Delkurs 2

 • Samtalsmetodik/Motiverande samtal i praktiken
 • Genomgång av kostdataprogram
 • Genomförande av matdagbok
 • Näringsvärdesberäkningar och kostanalys
 • Praktiska fallstudier med kostupplägg för viktminskning och prestationshöjning

Delkurs 3

 • Livsmedelskunskap
 • Tillämpad näringslära
 • Näringsdeklarationer och näringsinnehåll på livsmedelsprodukter
 • Utställningar, praktiska övningar med tillämpning av teoridelen
 1. 1.
  Sternudd K. Hur kost och livsstil påverkar vår hälsa. KI – Karolinska institutet. Published May 26, 2021. Accessed September 1, 2021. https://ki.se/forskning/hur-kost-och-livsstil-paverkar-var-halsa
 2. 2.
  D-vitamin. Livsmedelsverket. Published November 16, 2020. Accessed September 1, 2021. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/d-vitamin
 3. 3.
  Schraer R. Vitamin D: . BBC: The truth about an alleged Covid “cover-up.” Published April 5, 2021. Accessed September 1, 2021. https://www.bbc.com/news/health-56180921