2012-09-29

Om Team Thuse AB

Vi har en mixad verksamhet och arbetar både med utbildningar, föreläsningar och olika former av tjänster.

Vi erbjuder utbildningar såsom:

Vi erbjuder olika typer av tjänster såsom:

För att säkerställa kvalité på tjänsteutbudet är personalen diplomerad eller licensierade i de områden som de erbjuder tjänster inom. Personlig träning ges av en Internationellt Licensierad Personlig Tränare, kostrådgivning av diplomerad kostrådgivare och massage av diplomerad eller certifierad massör.

GDPR

Personuppgifter

I delar av vår verksamhet samlar vi in personuppgifter och för journal för användning i samband med vårt tjänsteutbud.  Det gäller personuppgifter såsom kontaktuppgifter, adress, personnummer (vid behov), sjukdomar, skador, mediciner, etc. som för den aktuella tjänsten är relevanta. Våra kunder lämnar medgivande till insamlingen och förvaringen av personuppgifterna i samband med besöken.

Säkerhet och makulering

Journaler förvaras inlåsta i 5 år, för att kunna leverera god service till kunder genom att spara behandlingshistorik. Efter 5 år blir journalerna makulerade. Personuppgifter sparas även i bokföringssystem och bokningssystem som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer som i sin tur använder krypterade system för att säkerställa att personuppgifterna förvaras säkert.

Tredje part och godkännande

Personuppgifter lämnas inte vidare eller säljs till tredje part utan medgivande ifrån kunden som har lämnat uppgifterna. Vi samlar inte in mer information än vad som är nödvändigt för den specifika tjänsten som kunden valt. För att kunna utforma enligt Skatteverket korrekta fakturor är vissa personuppgifter inte frivilliga att lämna.

Marknadsföring

Om man som tidigare eller nuvarande kund inte önskar direktmarknadsföring får man gärna kontakta oss.

Frågor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *