2017-12-29

Copywriting

Professionell skribent service

Texter behöver anpassas för sitt ändamål. De behöver korrekturläsas, granskas för grammatiska fel och inkorrekt språkbruk utöver den assistans som en ordbehandlare såsom Word eller OpenOffice kan hjälpa till med. Innehållet i texten behöver anpassas för målgruppen, syfte och publiceringsform. Text som skrivs för att publiceras i en broschyr behövs justeras för att fungera på nätet. Säljande texter behöver annan utformning än informativa texter. Vi kan assistera med korrekturläsning, korrigering och att skriva nya texter för nätet utifrån ett grundmaterial. För information angående priser kontakta oss.