Blogginlägg: Hur många spinningpass i veckan är lagom?

Statens Folkhälsoinstituts rekommendationer angående fysiskt rörelse Statens Folkhälsoinstitut tog fram en rekommendation i 2000, som sedan reviderats, angående fysiskt rörelse. Rekommendationerna säger hur mycket man bör röra på sig för att få bättre hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtidig död och bevara eller förbättra fysisk kapacitet. Riktlinjerna säger att: Personer över 18 år bör vara fysiskt aktiva Read more about Blogginlägg: Hur många spinningpass i veckan är lagom?[…]