Motion och träning mot depression

Friskvårds Bladet

Träning och motion kan hjälpa mot depression visar ett  antal vetenskapliga studier

Senaste åren har ett antal väl genomförda vetenskapliga studier visat samband mellan motion och depression (Hassmén & Hassmén, 2005). Personer med diagnosen depression har fått minskad depression när de motionerar. Forskningen inriktar sig nu på att utreda hur mycket, ofta och vilken typ av motion eller träning som ger effekt för varje enskild person (Hassmén & Hassmén, 2005).

Motion och träning har olika effekt beroende på om personen är nedstämdhet eller har diagnosen depression

Hos personer som är nedstämda eller inte har fått diagnosen depression visar forskningen att motion eller träning har små till medelstor effekt. Personer med diagnosen depression får medelstor till stor effekt av motion eller träning (Hassmén & Hassmén, 2005; 1177.se, 2016). Intensiteten på träningen påverkar även effekten då träning med högre intensitet ger större effekt än lågintensiv träning (Hassmén & Hassmén, 2005; 1177.se, 2016).

Nedstämdhet definieras som en period i livet då en person känner sig nedstämd som återgår till normal tillstånd eventuellt med stöd ifrån familj, vänner, kollegor eller andra närstående. Diagnosen depression sätts av läkare när minst fem av följande kriterier är uppfyllda under en två veckors period (kortfattad version):

 • Nedstämd flertalet dagar och under större delen av dagen.
 • Minskat intresse eller glädje för alla eller nästan alla aktiviteter som vanligtvis upplevs som glädjefyllda.
 • Viktförändring utan att avse att minska i vikt eller öka i vikt eller aptitförändring som inte förklaras av annan sjukdom.
 • Sömnstörningar varje eller nästan varje natt.
 • Försämrad motorik och vitalitet med långsamma eller tröga rörelser.
 • Brist på energi och stor svårighet att orka med alla former av känslosamma relationer till anhöriga.
 • Känslor av värdelöshet och överdriven oro för att vara orsaken till alla olyckor i omgivningen.
 • Tanke-, besluts- och koncentrationssvårigheter.
 • Återkommande tankar på döden och självmordstankar.
  Utdrag ur Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders, Fourth Edition, Hassmén & Hassmén, 2005

Det finns olika typer av depression såsom måttlig eller svår depression. Både diagnosen och typen av depression fastställs av läkare (Hassmén & Hassmén, 2005).

Tränings och motionsrekommendationer

De allmänna rekommendationerna ifrån sjukvårdsupplysningen säger:

Hellre ofta och lite än mycket och sällan (1177.se, 2016)

Om personen inte tidigare är van vid träning och motion och plötsligt ökar sin aktivitetsnivå blir det svårt för kroppen att hinna återhämta sig för att det skall ge någon positiv effekt (1177.se, 2016). Lågintensiv motion eller träning har dock gett bra resultat i många studier och följande rekommendationer kan ges för motionen eller träningen:

 • bör upplevas som rolig och trevlig
 • enkel att planera in och inte så dyr
 • säker och förutsägbar (t.ex. promenad, joggning, löpning)
 • konditions eller styrketräning
 • låg- till medelintensiv träning eller motion
 • minst 30 minuter och upp till en timme
 • lugn och trevlig miljö
 • undvik tävlingsinslag (stress och tävling kan förvärra nedstämdheten eller depressionen)
  Utdrag ur Hassmén & Hassmén, 2005

Hjälp med träningen eller motionen

När en person är nedstämd eller deprimerad kan det vara svårt att dra igång med träningen ensam och då kan en stöd behövas, och det kan t.ex. vara en god vän eller en person man anlitar (Hassmén & Hassmén, 2005). Om man har fått FAR (Fysisk aktivitet på recept) har man möjlighet att söka efter FAR-ledare i sin egen kommun eller län, på gym kan det finns lågintensiva gruppträningspass,  yoga-studios kan  ha lågintensiva yoga-pass och special utbildade Personliga Tränare kan hjälpa till.

Referenser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *