Hur påverkar stress vårt immunförsvar?

Friskvårds Bladet

Friskvårds Bladet

Ja, stress påverkar vårt immunförsvar

Många års forskning har visat på tydliga samband mellan stress och immunförsvarets funktion (Thorell, 2012). Beroende på vilken typ av stress och hur länge det påverkar en person påverkar det immunförsvaret på olika vis.

Hur fungerar delar av vårt immunförsvar?

Vita blodkroppar är en viktig del av vårt immunförsvar och det finns flera olika typer av dem såsom granulocyter, lymfocyter och monocyter. Granulocyternas består utav andra typer av celler såsom neutrofila granulocyter med uppgift att äta upp bakterier (fagocytos) (1177.se, 2016). Lymfocyterna bildas i benmärgen och finns i typerna T- och B-lymfocyter. T-lymfocyterna har som uppgift att försvara kroppen ifrån främmande ämnen och då blir de mördarceller som tar hand om de främmande ämnena (1177.se, 2016).

Hur påverkas immunförsvaret av stress?

Vid kortvarig stress påverkas immunförsvaret genom att det blir mer aktivt. När binjurarna utsöndrar stresshormon (kortisol) ökar neutrofila granulocyter förmåga att äta upp bakterier (Thorell, 2012). Det är en orsak till att man använder kortisol på hudeksem för att läka ut eller förbättra eksemen. Det har gjorts många studier både på djur och människor för att mäta hur immunförsvaret reagerar under stress. På människor har man mätt upp adrenalin halt och mängd vita blodkroppar före och efter första gången försökspersonerna skulle hoppa fallskärm. Efter hoppet hade deras adrenalinhalt ökat 700% och andelen T-lymfocyter hade ökat kraftigt (Thorell, 2012). Det har gjorts flera studier efteråt som har visat på samma resultat.

Är långvarig stress negativt för vårt immunförsvar?

Ja, stress kan vara dåligt för immunförsvaret beroende på vilken typ av stress det handlar om och hur länge stressen varar. Om man stressat under en längre period blir immunförsvaret uttröttat och orkar inte reagera som det skall. I studier har man testat att ge anhöriga till alzheimers patienter ett litet sår, och jämfört med personer som inte var utsatt för samma stress. Personerna som hade anhöriga med alzheimers läkte såret 24% sämre än de utan den typen av stress (Thorell, 2012). Flera andra studier har gjorts på personer med långvarig stressnivå som visade att immunförsvaret fungerade sämre än förväntat (Thorell, 2012).

Kan stress försämra min allergi?

Ja det kan det göra, enligt studier på studenter med allergi som fick andas in allergener (ämnen de får en allergisk reaktion av) under tentamenstider fick en kraftigare reaktion än under mindre stressiga perioder (Thorell, 2012).

Blir jag lättare förkyld bara för att jag stressar?

Ja det kan påverka. Det har gjorts studier med försökspersoner som själva rapporterat att de upplevt sig stressade och efter att de andats in förkylningsvirus och satts i karantän blev större andel av de som upplevde sig stressade sjuka jämfört med de som inte kände sig stressade (Thorell, 2012).

Kan vi vara säkra på resultaten?

När man forskar på människor är det svårare att få allmängiltiga och reproducerbara resultat för vi människor är komplexa och många faktorer kan påverka resultaten (Seale, 2007). Forskningen kring stress har dock hållit på länge och redan förra århundradet pågick forskningen kring stress och Hans Selye föreläste om sambandet mellan immunförsvaret och stress (Thorell, 2012). Utifrån den mängd forskning som har gjorts sedan dess kan man säga att det finns ett tydligt samband mellan stress och immunförsvar och det som återstår är att utreda hur mycket påverkas immunförsvaret, i vilka situationer och hos vilka personer.

Referenser

Uppdateringar

  • 2016-03-03, Förtydligade texten kring granulocyter, lymfocyter och monocyter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *