Blogginlägg: Hur många spinningpass i veckan är lagom?

Spinning_utomhus

Statens Folkhälsoinstituts rekommendationer angående fysiskt rörelse

Statens Folkhälsoinstitut tog fram en rekommendation i 2000, som sedan reviderats, angående fysiskt rörelse. Rekommendationerna säger hur mycket man bör röra på sig för att få bättre hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtidig död och bevara eller förbättra fysisk kapacitet.

Riktlinjerna säger att:

  • Personer över 18 år bör vara fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan (måttlig intensitet).
  • Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka.
  • Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.
  • Aktiviteten ska vara av aerob karaktär med måttlig-hög intensitet.
  • Det gäller t.ex. 30 minuters rask promenad 5 dagar per vecka, 20 – 30 minuters löpning tre dagar per vecka eller en kombination.
  • Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man ökar intensiteten och/eller antal minuter per vecka.

Vad betyder det –  hur många spinningpass i veckan är lagom?

Spinningpass är olika intensiva men borde räknas som högintensiva eftersom måttlig intensitet handlar om “raska promenader”.

Då blir rekommendationen följande:

  • 75 min spinning, uppdelat på flera pass på olika dagar i veckan

Till exempel:

  • 30 min + 45 min spinningpass
  • 30 min + 30 min spinningpass
  • 30 min + 60 min spinningpass (blir 15 min bonus)

Det står även i rekommendationen att ökar man intensiteten eller antal minuter blir det ytterligare hälsoeffekter, därför kan man även tänka sig kombinationen 30 min + 60 min spinningpass per vecka. Sedan skall man tänka på att högre träningsdoser kan ha ytterligare hälsoeffekter men överträning kan ge negativa konsekvenser, och man skall inte träna för mycket på en vecka.

Källor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *