Blogginlägg: Inaktivitet är lika farligt som rökning

soffpotatis

Att inte röra på sig ger lika stor risk som rökning att dö i förtid

I en artikel av professor Bengt Saltin, 2013, berättar han om forskning kring olika risker som gör att man kan dö i förtid och vilka som är störst. Genom att man idag vet att vår livsstil påverkar ifall man drabbas av vissa sjukdomar som t.e.x. diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar kan man sätta ett mått på hur stor risk man löper beroende på vilken livsstil man har.

Ifall man är överviktig är risken 1,3 gånger större att drabbas av sjukdomar som gör att man dör i förtid, men ifall man är fysiskt inaktiv fördubblas risken och det är lika hög risk som vid rökning. Att vara fysiskt inaktiv är den största orsaken till att dö i förtid i många länder, eftersom mängden inaktiva personer ökar och mängden rökare minskar. Därför blir fysisk inaktivitet den största orsaken till farliga sjukdomar i många länder, jämfört med tidigare då rökning var största orsaken.

30-40% av befolkningen idag är inaktiva och riskerar dö i förtid

På 60-talet var bara ett par procent av hela befolkningen i Danmark och Sverige så inaktiva att de hade hög risk för att drabbas av livsstilssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Idag har det ökat till hela 30-40% av befolkningen! Samtidigt har det bildats en liten grupp som är väldigt aktiva och är i bättre form än vad man var tidigare, och det är de som syns ute i samhället och springer, cyklar, går på gymmet, åker inlines etc.

Negativa effekter av övervikt kan minskas med fysisk aktivitet

Studier har visat att ifall en överviktig person motionerar regelbundet kan de kompensera för de negativa effekterna av övervikt och fetma. Förklaringen är att fysisk aktivitet skyddar mot åderförkalkning, tidig hjärtdöd, ökar förbränningen, m.m. Studier har visat att patienter som nyligen fått diabetes typ 2 får en normal glukostolerans efter att de tränat ett par gånger i veckan under ett år, och det underlättar för diabetiker som kan minska mängden medicin. Hos kraftigt överviktiga betyder det att de får bättre insulinkänslighet som minskar risken för att drabbas av diabetes typ 2 jämfört med de som inte är aktiva.

En inaktiv smal person har högre risk att drabbas av allvarliga sjukdomar

Studier visar även att en smal person som äter mindre energi för att vara smal men samtidigt är inaktiv har en ökad risk för att drabbas av sjukdomar, jämfört med en överviktig person som är fysiskt aktiv. De får inte de positiva effekterna av att vara aktiv och därför ökar riskerna att drabbas fastän de har en normal eller låg kroppsvikt.

Hur mycket behöver man röra på sig för att minska riskerna?

Hur man är aktiv är inte lika viktigt som hur ofta och hur många dagar i veckan man är aktiv. Det bästa är att man röra på sig så många dagar i veckan som möjligt. Det kan t.ex. vara raska promenader, ta trappan istället för hissen, cykla, styrketräna, spela fotboll, gå på gruppträningspass på gymmet, springa, etc. På en vecka bör man vara aktiv 3-4 timmar eller förbruka minst 1500 kcal på fysisk aktivitet. Nedan finns exempel på olika aktiviteter man kan utföra på en vecka för att uppnå målet med 1500 kcal:

Exempel vecka 1:

  • Springa 1 timme, 900 kcal
  • Promenera 1 timme, 300 kcal
  • Promenera 1 timme, 300 kcal

Exempel vecka 2:

  • Klippa gräs 1 timme, 400 kcal
  • Leka med barn (hoppa hage) 1 timme, 370 kcal
  • Handla 1 timme, 440 kcal
  • Cykla 30 min, 300 kcal

Det finns ett antal kaloriräknare på Internet som man kan använda för att få ett ungefärligt mått på hur mycket kcal man förbrukar vid olika aktiviteter.

Källor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *